Natuur- en milieucentrum De Bourgoyen
Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke (Gent)
Tel.: 09 226 15 01
Bourgoyen.educatie@stad.gent

De Gentse Bermtas

Uitgebreide omschrijving

Het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen stelt de ‘Gentse Bermtas’ ter beschikking.
Zo kun je als leerkracht van de 2de graad MO het thema ‘Biotoopstudie Wegberm’ zelf met je klas behandelen.

Inhoud
1. de Gentse Bermtas met:
- deskundig materiaal + informatie
- de werkbundel ‘Terreinstudie Wegberm’ voor het 2de MO (leidraad, opdrachtfiches, werkbladen, achtergrondinfo)
- informatie over bermen in Gent
2. bijhorend groot materiaal
- grondboor
- bakenpalen
- goot
- insectennetten
- valbuis

Doelstelling
- beseffen dat er een grote variatie is aan organismen
- weten dat de relatie tussen organismen onderling en hun milieu kwetsbaar is
- kunnen inschatten dat wijzigingen in die relatie gevolgen met zich meebrengen
- krijgen inzicht in levensgemeenschappen en ecologische relaties
- gaan respectvol en zorgzaam om met de natuur
- voelen de waarde aan van persoonlijke natuurbeleving en het genieten van de natuur en het landschap

Verloop van de activiteit
- vooraf zoekt de leerkracht een geschikt en veilige berm, liefst in de buurt van de school
- de leerkracht organiseert een centrale plek waar het materiaal ligt en de taken verdeeld worden
- sommige opdrachten gebeuren klassikaal, andere voeren de leerlingen uit in kleine groepjes
- als evaluatie legt elk groepje zijn uitgevoerde opdracht uit aan de rest van de klas
- duurt ongeveer 2 uur

Praktisch
- aanvraag per mail: bourgoyen.educatie@stad.gent
- via 'contacteer ons'
- lenen is gratis, waarborg van 50,00 euro cash
- de tas heeft een waarde van 355 euro
- uitleentermijn maximum 2 weken
- ophalen en terugbrengen enkel op afspraak

Expositie code
MAT_005_R
Thema
GROEN
Doelgroep
3de Secundair Onderwijs
4de Secundair Onderwijs
Gebied
SCHOOL(TUIN) OF GROENE PLEK IN DE SCHOOLBUURT
Periode
01 maart 2017 t/m 30 juni 2020
Deel dit artikel