Natuur- en milieucentrum De Bourgoyen
Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke (Gent)
Tel.: 09 226 15 01
Bourgoyen.educatie@stad.gent

De Gentse Bostas

Uitgebreide omschrijving

Het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen stelt de ‘Gentse Bostas’ ter beschikking.
Zo kun je als leerkracht van de 1ste graad MO het thema ‘Biotoopstudie Bos’ zelf met je klas behandelen.

Inhoud
1. een opdrachtzeil
2. de Gentse Bostas met:
- deskundig materiaal + informatie- en invulfiches
- de werkbundel ‘Biotoopstudie’ uit de ontdekeditie, werkboek ‘NW voor jou’ Van In
- informatie over bossen in Gent

Doelstelling
- kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen waarbij ecologie, biotische, abiotische en menselijke factoren aan bod komen
- vanuit waarnemingen een grote verscheidenheid aan organismen vaststellen en een aantal van deze organismen benoemen
- een aantal abiotische factoren meten en resultaten weergeven
- aantonen dat de variatie in het voorkomen van organismen afhankelijk is van een aantal abiotische factoren
- in een concreet voorbeeld kunnen aantonen dat de mens natuur en milieu positief en negatief beïnvloedt. En dat hierdoor het ecologisch evenwicht kan gewijzigd worden
- stimuleren van zelfstandigiheid, teamwork, inzet in en voor de groep, correct omgaan met materiaal, gebruik en nazorg

Verloop van de activiteit
- vooraf zoekt de leerkracht een geschikte bosplek, liefst in de buurt van je school
- spreid het opdrachtzeil open op de grond, leg de invulfiches, het materiaal met de informatiefiches ernaast
- de klas organiseert zich: leerlingen worden onderzoekers, verslaggevers en materiaalmeesters
- de leerlingen werken klassikaal, in groep of afwisselend
- duurt ongeveer 2 uur

Praktisch
- aanvraag per mail: bourgoyen.educatie@stad.gent
- via 'contacteer ons'
- lenen is gratis, waarborg van 50,00 euro cash
- de tas heeft een waarde van 500 euro
- uitleentermijn maximum 2 weken
- ophalen en terugbrengen enkel op afspraak

Expositie code
MAT_007_R
Doelgroep
2de Secundair Onderwijs
1ste Secundair Onderwijs
Periode
07 september 2015 t/m 31 december 2020
Deel dit artikel