Natuur- en milieucentrum De Bourgoyen
Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke (Gent)
Tel. Educatie: 09 323 57 06
Tel. Onthaal: 09 323 57 01
Bourgoyen.educatie@stad.gent

De Gentse Watertas BIO

Uitgebreide omschrijving

Het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen stelt de ‘Gentse Watertas BIO’ ter beschikking.
Zo kun je als leerkracht van de 3de graad LO en de 2de graad MO het thema ‘Biotoopstudie Water’ zelf met je klas behandelen. Je past zelf de moeilijkheidsgraad van de leerstof aan. De achtergrondinformatie helpt je daarbij.

Inhoud
1.Een stevige tent (60 kg) voor weekprojecten rond water (optioneel)
2.De Gentse Watertas met:
- deskundig materiaal + informatie + werkbundel voor 3de graad LO en 2de graad MO
- de brochure ‘Kikker & Co’, het wilde leven aan de waterkant met tips voor de ecologische tuinvijver
- informatie over water in Gent

Doelstelling
- kennis maken met verschillende stappen van de biotoopstudie water
- vanuit waarnemingen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen: waterplanten en dieren uit het water halen, met determinatielijst of zoekkkaart deze op naam brengen, S.E. en BBI bepalen
- hypothese en besluiten formuleren over de waterkwaliteit
- inzicht krijgen in levensgemeenschappen en ecologische relaties
- stimuleren van zelfstandigheid, teamwork, inzet in en voor de groep
- correct omgaan met materiaal, gebruik en nazorg ervan

Verloop van de activiteit
- vooraf zoekt de leerkracht een geschikt terrein met waterplas, sloot of gracht
- de schepactiviteit, het zoeken naar waterdiertjes en hun naam voeren de leerlingen in kleine groepjes zelfstandig uit
- de leerkracht toont de werkwijze en legt het gebruik van de zoekkaarten klassikaal uit
- duurt ongeveer 2 uur

Praktisch
- aanvraag per mail: bourgoyen.educatie@stad.gent
- via 'contacteer ons'
- lenen is gratis, waarborg van 50,00 euro cash
- de tas heeft een waarde van 300 euro
- uitleentermijn maximum 2 weken
- ophalen en terugbrengen enkel op afspraak

Expositie code
MAT_006-01_R
Doelgroep
6de Lager Onderwijs
5de Lager Onderwijs
4de Secundair Onderwijs
Universitair Onderwijs
Lerarenopleiding
3de Secundair Onderwijs
Periode
07 september 2015 t/m 30 juni 2021
Deel dit artikel